Продажба на станови

Станбено деловниот објект се наоѓа на атрактивна локација на улица 7-Ми Ноември во Гевгелија.

При донесувањето на одлуката за вложување, исполнети се сите критериуми за максимална функционалност на просторот и задоволување на секојдневните потреби на станарите.

Објектот претставува армирано бетонска конструкција која ги задоволува и најстрогите домашни и европски стандарди за сеизмичка стабилност. Особено внимание е посветено на постигнување на врвна топлинска, звучна и хидро изолација во ракмите на објектот. За изградба на објектот се користени градежни материјали од реномирани домашни и европски производители со гаранција за квалитет од производителот.

Во продолжение можете да ги погледнете планот и просторот на секој од понудените станови поединечно.

Продажба на СТАНОВИ

All Items
61,50 м2
77.92 м2
78.84 м2
51.22 м2
46.03 м2
83.44 м2
33.27 м2
67.00 м2

Заинтересирани сте? Закажете состанок веднаш!